{ "title":"Se dina medarbetare som volont\u00e4rer", "content":"Moderna m\u00e4nniskor som \u00e4r h\u00f6gutbildade och kreativa \u00e4r p\u00e5 arbetet frivilligt. D\u00e4rf\u00f6r b\u00f6r du som ledare ge n\u00e4ring \u00e5t deras inre motivation, inte motverka den.\r\n\r\nI sin banbrytande bok The Rise of the Creative Class<\/em> beskriver ekonomen och sociologen Richard Florida en ny slags grupp i den arbetsf\u00f6ra befolkningen, den kreativa klassen. Dessa \u00e4r v\u00e4lutbildade m\u00e4nniskor som sysslar med att producera kunskap, ny teknik, eller anv\u00e4nder sig av den senaste kunskapen i sina yrken.\r\n\r\nDen h\u00e4r m\u00e4nniskorna, ungef\u00e4r 30 procent av befolkningen, \u00e4r de som skapar innovationerna och \u00e4r d\u00e4rmed motorn bakom framtidens ekonomiska utveckling, f\u00f6r f\u00f6retagen och f\u00f6r samh\u00e4llet.\r\n\r\nDe tar ocks\u00e5 med sig en ny upps\u00e4ttning v\u00e4rderingar in i arbetslivet. Florida menar att arbetsgivare b\u00f6r se kreativa m\u00e4nniskor som volont\u00e4rarbetare. De drivs av inre motivation, inte av bonusar eller lojalitet mot chefen.\r\n