{ "title":"Fem grunder f\u00f6r innovation i offentliga sektorn", "content":"87 procent av medborgarna vill att den offentliga sektorn ska bli mer innovativ, framg\u00e5r det i\u00a0statliga Innovationsr\u00e5dets<\/a> l\u00e4sv\u00e4rda slutbet\u00e4nkande fr\u00e5n f\u00f6rra \u00e5ret. Vad \u00e4r det d\u00e5 som bromsar utvecklingen?\r\n\r\nN\u00e4stan var tredje myndighetschef och \u00e4nnu fler av deras medarbetare pekar ut organisationskulturen som ett innovationshinder. M\u00e4nniskor verkar ha sv\u00e5rt att acceptera nya arbetss\u00e4tt, s\u00e4rskilt om de varit med om tidigare f\u00f6rs\u00f6k som misslyckats. Politikerna, de som ger direktiv ovanifr\u00e5n ger i vissa fall ocks\u00e5 f\u00f6r lite utrymme f\u00f6r egna id\u00e9er och risktagande.\r\n\r\nArbetar du i en myndighet eller f\u00f6rvaltning och vill dra ig\u00e5ng innovationsarbete? H\u00e4r \u00e4r Innovationsr\u00e5dets lista p\u00e5 fem villkor som du b\u00f6r se till att kunna bocka av f\u00f6r att lyckas:\r\n\r\n1. F\u00f6r\u00e4ndringarna m\u00e5ste syfta till att skapa v\u00e4rde f\u00f6r medborgarna och samh\u00e4llet. Det kan handla om att f\u00f6renkla en tj\u00e4nst, \u00f6ka effektiviteten eller st\u00e4rka demokratin.\r\n\r\n2. De styrande politikerna m\u00e5ste ge dig handlingsutrymme och st\u00f6d. Det kan handla om m\u00e5l, pengar eller \u00e4ndrade lagar.\r\n\r\n3. Utg\u00e5 fr\u00e5n syftet med er verksamhet \u2013 och fr\u00e5n kompetensen och motivationen hos dina medarbetare.\r\n\r\n4. Medarbetarna och organisationen m\u00e5ste vara aktiva och intresserade av att l\u00e4ra nytt.\r\n\r\n5. De f\u00f6r\u00e4ndringar ni genomf\u00f6r m\u00e5ste leda till f\u00f6rb\u00e4ttringar f\u00f6r medborgarna.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n ", "date":"2014-10-20 08:30:42", "comments": [ ] }