{ "title":"Guruns sju gyllene innovationsk\u00e4llor", "content":"Peter Drucker (1911-2005) brukar kallas \u201ddet moderna managementt\u00e4nkandets fader\u201d. Vad hade denna nestor att s\u00e4ga om innovationsledarskap?\r\n\r\nEn del av svaret finns i en artikel han skrev i Harvard Business Review<\/a> 2002, 92 \u00e5r gammal. D\u00e4r argumenterar han f\u00f6r att du b\u00f6r leta efter innovationsm\u00f6jligheterna vid sju olika k\u00e4llor, varav de fyra f\u00f6rsta finns inom det egna f\u00f6retaget och de tre \u00f6vriga utanf\u00f6r.\r\n\r\n1. Det ov\u00e4ntade.<\/strong> B\u00e5de succ\u00e9er och floppar kan vara totala \u00f6verraskningar. Ford unders\u00f6kte bilmarknaden minuti\u00f6st innan de sl\u00e4ppte sin modell Edsel 1958, men \u00e4nd\u00e5 k\u00f6pte ingen bilen. K\u00f6parna ville pl\u00f6tsligt sin bil som livsstilsmark\u00f6r. N\u00e4sta f\u00f6rs\u00f6k gick b\u00e4ttre \u2013 Ford Mustang blev en verklig stilikon.\r\n\r\n2. Det orimliga.<\/strong> P\u00e5 1950-talet var fraktsj\u00f6farten en d\u00f6ende industri. Rederierna gjorde allt f\u00f6r att segla snabbare p\u00e5 mindre br\u00e4nsle, men fick ingen l\u00f6nsamhet \u00e4nd\u00e5. Till slut kom n\u00e5gon p\u00e5 att det inte var till havs man f\u00f6rlorade pengar, utan i hamn. S\u00e5 f\u00f6ddes roll-on\/roll-off-logistiken och containerfartygen. Tekniken var gammal men tankes\u00e4ttet nytt.\r\n\r\n3. Processerna.<\/strong> Kr\u00e5ngliga, dyra eller tidskr\u00e4vande tillverkningsprocesser lockar f\u00f6rr eller senare fram kluriga innovat\u00f6rer. Det l\u00f6pande bandets massproduktion \u00e4r det klassiska exemplet.\r\n\r\n4. V\u00e4ndpunkterna.<\/strong> Om en industri v\u00e4xer snabbt \u2013 Drucker n\u00e4mner 40 procent inom tio \u00e5r som en tumregel \u2013 s\u00e5 \u00e4ndrar den struktur. N\u00e4r det stora skiftet kommer reagerar m\u00e5nga etablerade f\u00f6retag genom att f\u00f6rsvara det de har och underskatta uppstickarna. T\u00e4nk tv\u00e4rtom och se innovationsm\u00f6jligheterna.\r\n\r\n5. Ny demografi.<\/strong> Denna faktor \u00e4r den mest f\u00f6ruts\u00e4gbara av alla, men f\u00e5 beslutsfattare bryr sig om den. L\u00e4s av f\u00f6r\u00e4ndringarna i \u00e5ldersstruktur, inkomst, utbildning och bostadsorter \u2013 och anpassa dig.\r\n\r\n6. Ny verklighetsuppfattning.<\/strong> Statistiken kan peka tydligt \u00e5t ett h\u00e5ll, till exempel att befolkningen blir allt friskare, livsl\u00e4ngden \u00f6kar och fler cancerformer botas. \u00c4nd\u00e5 blir m\u00e4nniskor allt oroligare och mer besatta av sin h\u00e4lsa. Deras v\u00e4rldsbild styr konsumtionsm\u00f6nstren mer \u00e4n fakta. Ibland tj\u00e4nar du p\u00e5 att anpassa dig mer efter hur verkligheten uppfattas \u00e4n hur den verkligen ser ut.\r\n\r\n7. Ny kunskap.<\/strong> Innovationer som bygger p\u00e5 ny vetenskap hamnar i finrummet och \u00e4r vad de flesta t\u00e4nker p\u00e5 n\u00e4r de h\u00f6r ordet innovation. Problemet \u00e4r att de kr\u00e4ver mycket l\u00e5nga ledtider innan de f\u00f6rverkligas, ibland upp mot 50 \u00e5r. De \u00e4r ocks\u00e5 mycket konkurrensutsatta. I 1920-talets USA fanns \u00f6ver 300 biltillverkare, 40 \u00e5r senare hade bara fyra \u00f6verlevt.\r\n\r\nOm du nu har s\u00f6kt upp dessa sju k\u00e4llor och anv\u00e4nda all din logik, kunskap och kreativitet lyckas du kanske till slut skapa n\u00e5got som f\u00e5r det h\u00f6gsta betyg som en innovation kan f\u00e5 enligt Peter Drucker. N\u00e4mligen att folk utropar: \u201dVad enkelt! Varf\u00f6r t\u00e4nkte inte jag p\u00e5 det d\u00e4r?\u201d.", "date":"2014-12-15 12:43:36", "comments": [ ] }