{ "title":"Byt ledarstil mitt i id\u00e9processen", "content":"Vem \u00e4r den b\u00e4sta chefen f\u00f6r kreativa resultat: En informell och j\u00e4mlik coach? Eller kanske en hierarkisk beslutsfattare?\r\n\r\nFr\u00e5gar man tre belgiska ledarskapsforskare som nyligen har unders\u00f6kt vilken sorts chef du helst ska vara f\u00f6r att leda kreativa medarbetare s\u00e5 \u00e4r svaret: b\u00e5de-och. Du beh\u00f6ver kunna anpassa dig och ut\u00f6va helt olika ledarstilar vid olika stadier i den kreativa processen.\r\n\r\nEtt slags kameleontledarskap, om man s\u00e5 vill.\r\n\r\nI det f\u00f6rsta kreativa id\u00e9stadiet spelar du helst ner din \u00f6verordnade chefsposition och antar rollen som en j\u00e4mlik r\u00f6st i gruppen. Du b\u00f6r ocks\u00e5 vara \u00e5terh\u00e5llsam med bel\u00f6ningar, vilka h\u00e4mmar id\u00e9skapandet mer \u00e4n att gynna det.\r\n\r\nN\u00e4r id\u00e9erna v\u00e4l ska genomf\u00f6ras \u00e4r det dags att byta fot. Fr\u00e5n och med nu beh\u00f6vs ett betydligt mer hierarkiskt ledarskap, d\u00e4r du som chef tar rollen som koordinator och den beslutsfattare som b\u00e4r det slutliga ansvaret. Bel\u00f6ningarna som tidigare skapade psykologiska l\u00e5sningar kan nu bli positiva drivkrafter som f\u00e5r medarbetarna att driva sina id\u00e9er hela v\u00e4gen in i m\u00e5l.\r\n\r\n\u00c4ven resten av organisationen b\u00f6r anpassas till de olika faserna, menar forskarna. Under id\u00e9skaparfasen beh\u00f6vs fr\u00e4mst en gener\u00f6s \u00f6ppenhet med kontakter och kunskap, medan handfasta resurser som tid, pengar och experthj\u00e4lp g\u00f6r mest nytta i implementeringsfasen.\r\n\r\nCani\u00ebls, M. C. J., De Stobbeleir, K., & De Clippeleer, I. (2014). The Antecedents of Creativity Revisited: A Process Perspective. Creativity and Innovation Management. 23, <\/em>96-110.<\/a>\r\n\r\n \r\n\r\n ", "date":"2014-05-29 08:30:10", "comments": [ ] }