{ "title":"Duktiga f\u00f6retag g\u00e5r l\u00e4tt i kompetensf\u00e4llan", "content":"N\u00e5got av en f\u00f6rbannelse kan drabba f\u00f6retag med stor och avancerad teknisk kompetens. Det visar en forskningsartikel av de tv\u00e5 Hongkong-baserade forskarna Kevin Zheng Zhou och Fang Wu \u2013 Technological capability, strategic flixibility and product innovation.<\/em>\r\n\r\nJu duktigare ett f\u00f6retag blir p\u00e5 sitt omr\u00e5de och ju effektivare det blir p\u00e5 att utv\u00e4rdera, f\u00f6rb\u00e4ttra och f\u00f6rfina sina produkter, desto st\u00f6rre \u00e4r risken att alla anstr\u00e4ngningar och resurser riktas mot inkrementell innovation<\/a> (att utveckla det redan befintliga). Kortsiktigt \u00e4r det n\u00e4mligen l\u00f6nsammare att satsa p\u00e5 det man redan kan och g\u00f6ra det \u00e4nnu b\u00e4ttre.\r\n\r\nProblemet \u00e4r bara att f\u00f6retaget \u2013 paradoxalt nog \u2013\u00a0samtidigt med att dess kunskap f\u00f6rdjupas f\u00e5r allt sv\u00e5rare att skapa radikala innovationer. Man hamnar l\u00e4tt i en kompetensf\u00e4lla som kan bli livsfarlig om det skulle ske ett snabbt teknikskifte.\r\n\r\nZhou och Wu tar exemplet Polaroid, som var marknadsledande inom snabbframkallande film och kameror. F\u00f6rspr\u00e5nget gjorde att f\u00f6retaget missade hela digitalfotorevolutionen och gick omkull 2001.\r\n\r\nMotmedlet mot n\u00f6jdheten, menar forskarna, \u00e4r att utveckla vad de kallar strategisk flexibilitet. Bygg in en kultur av nyt\u00e4nkande genom sj\u00e4lvstyrande team som f\u00e5r i uppdrag att vara snabbfotade och ges resurser att arbeta annorlunda.\r\n\r\n \r\n\r\nZhou, K. Z., & Wu, F. (2010). Technological capability, strategic flexibility, and product innovation<\/a>. Strategic Management Journal, 31, <\/em>547-561.\r\n\r\n ", "date":"2014-09-11 08:30:55", "comments": [ ] }