Morötterna som får fart på dina medarbetare

Det finns ingen perfekt universalmetod att belöna medarbetare för gott innovationsarbete, menar innovationskonsulten Lisa Bodell på New York-byrån Futurethink. I HR-nätmagasinet TLNT beskriver hon i stället fyra olika förhållningssätt till belöning. Hennes råd är att skapa en balanserad mix av de fyra stilarna som passar för just ditt företags kultur och karaktär.

1. Ersättning i pengar. Bonus, optioner eller engångssummor för en god idé fungerar som kortsiktig motivation. Vissa företag låter medarbetarna själva föreslå vilka kollegor som är värda bonus. Andra betalar ut pengar för patentansökningar som görs i företagets namn.

2. Gåvor. Förstärker det beteende som eftersträvas och bygger lojalitet. Resor, champagne eller extra semesterdagar hör till exemplen, men gåvor behöver inte alltid vara dyra för att fungera som uppmuntran.

3. Erkännande. Visa alla vilka beteenden du vill uppmuntra. Erkänsla är ofta mer effektivt än pengar på lång sikt. Vissa företag har ceremonier där de firar intressanta misslyckanden som företaget kan dra nyttiga lärdomar av.

4. Extra förmåner. Specialbehandling, som att du får ta med dig hunden på jobbet, eller lyxig vardagsservice som gratis frisör, tvätt eller massage på jobbet. Vissa företag erbjuder extra utbildning vid sidan av jobbet.

Välj belöningar som motsvarar arbetsinsatsen och prestationen, råder Lisa Bodell. Och tänk också på när det passar bäst att belöna en enskild medarbetare och när det är hela gruppen som bör uppmärksammas. Och till slut – kolla med tiden om det knippe morötter du använder ger effekt. Får ni fram nya innovationer och gör ni bättre affärer?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *