När bara det besvärligaste geniet duger

Managementgurun Tom Peters skrev sin klassiska artikel ”Get Innovative or Get Dead” för i år 25 år sedan. En kort passus om Steve Jobs speglar Tom Peters förmåga att förutsäga framtiden.

1990 hade Steve Jobs sedan några år tvingats bort från Apple, trots att han var medgrundare till företaget och låg bakom dess stora kommersiella genombrott. Så här skriver Tom Peters om den petade Jobs, sex år före dennes comeback som Apple-vd:

”Steve Jobs haranger och utbrott gjorde honom allt mer dysfunktionell i ett multimiljardföretag som numera har äldre medarbetare än vid starten. Ändå påstår jag att verkliga framtida framgångar för Apple beror på om man lyckas hitta en ny och omstörtande Steve Jobs.”

Några år senare fick Peters mer rätt än han själv kan ha anat. Den nye Steve Jobs blev ingen mindre än Steve Jobs själv. Och resten är IT-historia.

Peters är dock väl medveten om hur obekvämt det är för ett företag att leva med en riktigt besvärlig men genial fritänkare och entreprenör.

”Det är ett moment 22. Behåll honom och du får stora problem. Gör dig av med honom och du får stora problem. Precis så är det med innovation.”

Här kan du läsa den klassiska artikeln ”Get Innovative or Get Dead” av Tom Peters.

1 kommentarer på “När bara det besvärligaste geniet duger

  1. Eller skapa en miljö där dessa individer får utrymme och svängrum, men var tydlig med att andra individer och marknaden också är med och beslutar om vad som sedan flyger.Jag brukar själv tala om två innovativa ledaregenskaper för produktutveckling. Den ena är Steve Jobs som utvecklar en produkt av han själv vill ha och sedan får marknaden avgöra om de håller med. Den andra utvecklar en produkt genom att lyssna på marknaden genom analyser, beteendevetenskap, observationer och fokusgruper. Utmaningen med det andra alternativet är att det är svårt att hitta och fånga upp andras innovativa idéer för att dessa oftast inte har ett innovativt tänkande. Marknaden vet sällan vad den vill ha. Open innovation bjuder dock upp till dans med innovatören på ett nytt sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *