Så vet du när du ska våga förändra

Hur kommer det sig att vissa av oss tar initiativ för att skapa förändring även när vi är överhopade av vardagligt arbete? Den frågan ställde sig forskarna Kerrie L. Unsworth och Chris W. Klegg (2010).

Resultatet från en stor intervjustudie vid två företag i flygindustrin visade att vi först ställer oss frågan är det värt det? Vi gör i huvudsak två bedömningar för att komma fram till svaret på denna fråga.

1. Förväntat värde (instrumentality). Kommer vår insats skapa en värdefull förändring, eller riskerar allt att rinna ut i sanden?

2. Förväntad energiåtgång (expectancy). Är lätt för oss att initiera förändringen, eller får vi banka huvudet i väggen?

Positiva svar på båda frågorna ökar chansen att vi faktiskt drar igång en förändring. Unsworth och Clegg gick vidare och fann fyra omständigheter till som påverkar bedömningen.

• Förväntas jag vara kreativ? Det är lättare att ta initiativ i miljöer där kreativitet uppmuntras.

• Får jag stöd? Chansen ökar om vi vet vem vi kan söka stöd av och om vi upplever att det är tillåtet att ha djärva idéer, ta risker och ibland misslyckas.

• Är jag motiverad? Hur motiverade vi är påverkar hur mycket vi kan tänka oss att kämpa för att uppnå vårt mål.

• Har jag tid? Om vi måste arbeta på fritiden för att driva våra idéer så minskar sannolikheten markant.

Läs också vårt tips Släpp kreativitetens osynliga bromsar.

Unsworth, K., L., & Clegg, C., W. (2010). Why do employees undertake creative action? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 77-99.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *