Lär dig uthärda osäkerheten

Den osäkerhet som finns inneboende i innovation skapar problem för oss som gillar ordning och reda. Ofta vet vi inte från början vad slutprodukten kommer bli, eller ens den sanna omfattningen av problemet vi försöker lösa. Att kunna tolerera osäkerhet kallas i psykologisk forskning för tolerance of ambiguity (Furnham & Ribchester 1995).

Många hanterar den här jobbiga osäkerheten genom att låsa sig vid en lösning för tidigt snarare än att stå ut, vänta och se om det finns ett bättre sätt. Att bestämma sig för tidigt är dock ineffektivt vid just innovativa problem, som ofta är otydliga och kan lösas på flera sätt. Forskningen har visat att de som kan tolerera osäkerhet också producerar mer kreativa lösningar bland en rad olika arbeten, från forskare till militärer. Här är tre tips på vad du kan göra:

  • Sätt rätt normer från början. Gör klart för ditt team att du i början av en problemlösningsprocess vill ha nya perspektiv och infallsvinklar på problemet. Först därefter ska ni (naturligtvis) vara kritiska och välja bort.
  • Släpp kontrollen. I Leif Dentis avhandling kom det fram att ledare som tog ett steg tillbaka ökade chansen för bättre idéer i forsknings- och utvecklingsteam.
  • Känn dig själv. Kan du hitta signaler på när du känner dig obekväm? Kan du acceptera att inte ha klarhet omedelbart?

 

Denti, L. (2013). Leadership and Innovation in R&D Teams. University of Gothenburg.

Furnham, A., & Ribchester, T. (1995). Tolerance of ambiguity: A review of the concept, its measurement and applications. Current Psychology, 14, 179-199.

McClary, R. B. (2009). An investigation into the relationship between tolerance of ambiguity and creativity among military officers. Dissertation: Kansas State University.

Zenasni, F., Besancon, M., & Lubart, T. (2011). Creativity and tolerance of ambiguity: An empirical study. The Journal of Creative Behavior, 42, 61-73.