Morötterna som får fart på dina medarbetare

Det finns ingen perfekt universalmetod att belöna medarbetare för gott innovationsarbete, menar innovationskonsulten Lisa Bodell på New York-byrån Futurethink. I HR-nätmagasinet TLNT beskriver hon i stället fyra olika förhållningssätt till belöning. Hennes råd är att skapa en balanserad mix av de fyra stilarna som passar för just ditt företags kultur och karaktär.

1. Ersättning i pengar. Bonus, optioner eller engångssummor för en god idé fungerar som kortsiktig motivation. Vissa företag låter medarbetarna själva föreslå vilka kollegor som är värda bonus. Andra betalar ut pengar för patentansökningar som görs i företagets namn.

2. Gåvor. Förstärker det beteende som eftersträvas och bygger lojalitet. Resor, champagne eller extra semesterdagar hör till exemplen, men gåvor behöver inte alltid vara dyra för att fungera som uppmuntran.

3. Erkännande. Visa alla vilka beteenden du vill uppmuntra. Erkänsla är ofta mer effektivt än pengar på lång sikt. Vissa företag har ceremonier där de firar intressanta misslyckanden som företaget kan dra nyttiga lärdomar av.

4. Extra förmåner. Specialbehandling, som att du får ta med dig hunden på jobbet, eller lyxig vardagsservice som gratis frisör, tvätt eller massage på jobbet. Vissa företag erbjuder extra utbildning vid sidan av jobbet.

Välj belöningar som motsvarar arbetsinsatsen och prestationen, råder Lisa Bodell. Och tänk också på när det passar bäst att belöna en enskild medarbetare och när det är hela gruppen som bör uppmärksammas. Och till slut – kolla med tiden om det knippe morötter du använder ger effekt. Får ni fram nya innovationer och gör ni bättre affärer?

Se upp med vad du belönar

Går det att locka fram kreativitet med hjälp av pengar? Forskarna Robert Eisenberger och Stephen Armeli vid University of Delaware har i en studie med drygt 400 skolbarn lyckats finna mönster kring hur belöningar kan användas – och inte användas – för att sporra kreativitet.

I studien fick barnen först i uppgift att konstruera nya ord mot belöning och därefter rita teckningar. Forskarna analyserade sedan hur belöningarna påverkade teckningarnas kreativa höjd.

Slutsatsen är att den kreativa förmågan bara ökar om belöningen är direkt kopplad till hur originell och nyskapande den belönade lösningen är. Om du belönar konventionella och förutsägbara lösningar så kommer du tvärtom att få mindre kreativitet framöver.

Men även om du förstärker originalitet så bör inte dina belöningar vara för stora och iögonfallande. Löftet om en stor belöning verkar kunna distrahera mer än det motiverar.

I jobbsammanhang bör du alltså inte utlova generösa bonusar för de mest realistiska och användbara idéerna. Den taktiken kommer i längden bara att leda till anpasslig medelmåttighet. Om du ska belöna något så är det de udda och oväntade infallen.

Denna teori gäller förstås under förutsättning att du delar de båda forskarnas syn på kreativitet, det vill säga att du betraktar barns och vuxnas kreativitet som direkt jämförbar. Vilket alla kanske inte håller med om fullt ut.

 

Eisenberger, R., Armeli, S., & Pretz, J. (1998). Can the promise of reward increase creativity? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 704-714.