Så blir förslagslådan en idédödare

Anna Frost med bloggen Autentiskt Ledarskap tipsar om ett experiment där beteendeforskaren Dan Ariely vid MIT i Boston lät tre försöksgrupper lösa uppgifter på ett papper mot betalning. I första gruppen tog en försöksledare emot papperet utan att titta på det och la det sedan med baksidan uppåt i en hög. I nästa grupp tittade försöksledaren på lösningen, nickade utan ett ord och la den med baksidan uppåt i högen. I den tredje gruppen tog försöksledaren emot papperet, ignorerade lösningen och strimlade papperet rakt ner i en dokumentförstörare.

Vad tror du hände med försökspersonernas motivation?

Det kanske vore en rimlig gissning att den som får sin lösning strimlad framför ögonen ser chansen att tjäna en hacka utan att anstränga sig och börjar lämna in blanka papper. Men i stället tappar dessa försökspersoner lusten och lägger ner arbetet ganska snabbt. Samma sak gör personerna i första gruppen, den som fick sitt arbete arkiverat utan någon feedback.

De enda som behöll sin motivation var de som bemöttes med en liten bekräftande nick. Det räckte för att de skulle uppleva arbetet som meningsfullt.

Så vad lär vi oss av experimentet? Jo, att din feedback som chef är avgörande, hur liten den än är. Därför ska du vara ytterst försiktig med att be dina medarbetare lägga idéer i förslagslådor (fysiska eller digitala) om du inte klarar av att ge återkoppling på vartenda bidrag efteråt.

Om du bemöter dina medarbetares kreativitet med total tystnad kan du lika gärna strimla deras driftighet i en dokumentförstörare.

Så stimulerar du medarbetarnas inre motivation (del 2)

Hur gör man rent konkret för att stimulera sina medarbetares inre motivation? Forskarna Dan Stone, Edward Deci och Richard Ryan har summerat forskningsområdet till sex konkreta verktyg (Stone et al. 2009).

 • Ställ öppna frågor. Uppmuntra till en utforskande dialog om medarbetarnas idéer, tankar och problem. Använd öppna frågor såsom ”vad tycker du om det här?” snarare än stängda frågor som ”förstår du hur viktigt det är att…?”.
 • Lyssna aktivt. Använd dig av tekniken spegling, som går ut på att reflektera tillbaka till medarbetaren vad denne just har sagt. Det gör att medarbetarna känner sig respekterade. Studier har också visat att ledare som lär sig att lyssna aktivt skapar högre tillit till ledningen bland medarbetarna (Deci. Connell, & Ryan, 1989).
 • Erbjud medbestämmande. Inkludera gärna medarbetarna i komplexa problemställningar, till exempel hur man ska hantera budgetnedskärningar. Var samtidigt tydlig med vilket mandat medarbetarna har och vem som har det yttersta mandatet.
 • Ge positiv feedback för initiativ. När du ger feedback, tänk på att du vill uppmuntra ett bra beteende som uppkom spontant. Feedback som ges enligt formeln ”bra att du gjorde som jag sa” är demotiverande.
 • Minimera användningen av system som påverkar extern motivation. Belöningssystem som är baserade på pengar har till exempel visat sig tränga ut medarbetarnas inre motivation, något som kallas motivation crowding. Undvik även tävlingar och olika former av rankningar som skapar statusskillnader (och därmed extern motivation), menar forskarna.
 • Se till att medarbetarna utvecklas. Men utvecklingsmöjligheterna får inte vara en morot – då är vi tillbaka till extern motivation igen. Erbjud vidareutbildning på ett sätt som knyter an med medarbetarnas behov att växa och utvecklas.

Läs del 1 av detta tips här.

Deci, E. L., Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1989). Self-Determination in a Work Organization. Journal of Applied Psychology 74, 580-590.

Elmholdt, C., Keller, H. D., Tanggaard, L. (2014). Ledarskapets Psykologi. Gleerups Utbildning AB.

Stone, D.N., Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2009). Beyond talk: Creating autonomous motivation through self-determination theory. Journal of General Management, 34, 75-91.

Så stimulerar du medarbetarnas inre motivation (del 1)

Om man ska vara petig är motivation i grunden samma sak oavsett om vi säger inre eller yttre motivation. Det är den impuls eller drivkraft som får oss att göra något. När vi populärt talar om inre och yttre motivation så menar vi källorna till den här impulsen.

Yttre (källor till) motivation i arbetslivet är till exempel belöningar såsom pengar, befordranschanser och statusuppdrag. Inre (källor till) motivation kan ofta vara lust, nyfikenhet eller känslan av att övervinna en utmaning.

Inre motivation kommer just inifrån. Den uppkommer spontant – vi kan sällan bli motiverade på beställning vilket innebär att vi sällan kan styra över vår inre motivation. Framförallt verkar den uppkomma när tre förutsättningar är på plats (Ryan & Deci, 2000).

 • Hög autonomi. När vi upplever att vi har inflytande över vår situation.
 • Hög kompetens. När vi upplever att vi utvecklas genom att vi bemästrar uppgifter som är meningsfulla.
 • Goda relationer. Meningsfulla och stödjande sociala relationer och känslan att bidra till något större än oss själva.

Forskarna menar att det framförallt är inre motivation som leder till kreativitet på arbetsplatsen. Men du måste vara finurlig om du som chef ska kunna påverka dina medarbetares inre motivation. Tricket är att skapa förutsättningar för att den här motivationen blommar upp av sig själv. I morgondagens tips går vi igenom sex konkreta sätt att bäst ordna detta.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68–78.

Lär känna din motivation

Allt vi gör kräver motivation. När du gick ur sängen i morse var du (trots allt) motiverad att göra detta. Men visste du att nya tankar som bryter status quo – alltså kreativitet – kräver extra mycket motivation?

Det kan därför vara värt för dig att lära känna din motivation. Genom att göra detta kan du maximera förutsättningarna för att vara kreativ.

Planera för din motivation genom att först lära känna den. Om du till exempel vet att du i princip aldrig är motiverad före klockan tio på morgonen så kan du fokusera på att få undan mer administrativt arbete den tiden.

Ställ dig följande frågor:

 • När är du motiverad? På morgonen, eftermiddagen eller kvällen? Finns det en speciell tid då du i princip aldrig är motiverad och det är lika bra att ägna sig åt annat än krävande tankearbete?
 • Hur är du motiverad? Blir du rastlös? Får du en adrenalinkick? Börjar du famla efter ett anteckningsblock? Vilka signaler kan du plocka upp som indikerar att det är dags att sätta sig ned och producera?
 • Vad gör dig motiverad? Korta deadlines? En klapp på axeln? Pengar och belöningar? Prestige? En slät kopp kaffe?