Därför misslyckas brainstormingmötet

Du arrangerar brainstormingmöten med dina medarbetare. Men energin och engagemanget sviktar och det kommer inte fram många nya spännande idéer.

Varför? Forskarna Michael Diehl och Wolfgang Stroebe vid Tubingens universitet i Tyskland har funnit att en brainstorminggrupp producerar färre och mindre kreativa idéer än vad deltagarna kan göra var för sig. Tre särskilda faktorer anses ligga bakom den dåliga effektiviteten:

1. Skapandeblockering. Deltagarna hindras av praktiska skäl från att komma på idéer eller presentera dem. På ett gruppmöte kan bara en person tala åt gången, vilket gör att de andra inte kan producera idéer samtidigt. Det hindrar gruppens effektivitet.

2. Bedömningsoro. Deltagarna vågar inte producera nya och radikala idéer eftersom de är rädda att bli negativt bedömda av andra i gruppen.

3. Social lättja. Ju fler som finns i en grupp, desto mindre effektiv blir var och en. Man kan gömma sig i mängden och under brainstorming hålls man inte ansvarig för sin egen prestation. (Läs vårt tips om hur du hindrar freeriding här)

Diehl och Stroebes tester har visat att det främst är skapandeblockering som påverkar brainstormingen negativt. Problemet är att arbetsminnet blir överbelastat med idéer i större grupper, vilket gör att idéer inte får tillräckligt djup. De båda forskarna föreslår i stället att deltagarna ska jobba två-och-två för att minska skapandeblockeringen. För att få variation och nya perspektiv bör du dessutom låta samtalsparterna rotera mellan varandra.

 

 

2 kommentarer på “Därför misslyckas brainstormingmötet

  1. Det var överraskande! Jag trodde nog att möjligheten att spinna vidare på varandras idéer skulle överskugga kostnaden av att behöva vänta på sin tur. Punkt 2: Bedömningsoro, måst bero på klimatet i gruppen som brainstormar. I en grupp där man positivt tar upp varandras idéer och bygger vidare på dem (eller ropar ”bra”) måste den här oron försvinna rätt fort. Forskning visar å andra sidan att det måste ske minst fem gånger så ofta som det motsatta, och att negativa signaler snabbt lägger sig som en våt filt över kreativiteten.

    1. Ja, en hel del av det vi nu får lära oss om brainstorming är kontraintuitivt, det vill säga att slutsatserna ”känns fel” för att vi är vana att tro något annat. En lösning som rekommenderas ibland är att man ska låta deltagarna spåna enskilt först innan någon får presentera någon idé. Det minskar i alla fall risken för likriktat grupptänkande.
      /Martin Kreuger

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *