Så blir förslagslådan en idédödare

Anna Frost med bloggen Autentiskt Ledarskap tipsar om ett experiment där beteendeforskaren Dan Ariely vid MIT i Boston lät tre försöksgrupper lösa uppgifter på ett papper mot betalning. I första gruppen tog en försöksledare emot papperet utan att titta på det och la det sedan med baksidan uppåt i en hög. I nästa grupp tittade försöksledaren på lösningen, nickade utan ett ord och la den med baksidan uppåt i högen. I den tredje gruppen tog försöksledaren emot papperet, ignorerade lösningen och strimlade papperet rakt ner i en dokumentförstörare.

Vad tror du hände med försökspersonernas motivation?

Det kanske vore en rimlig gissning att den som får sin lösning strimlad framför ögonen ser chansen att tjäna en hacka utan att anstränga sig och börjar lämna in blanka papper. Men i stället tappar dessa försökspersoner lusten och lägger ner arbetet ganska snabbt. Samma sak gör personerna i första gruppen, den som fick sitt arbete arkiverat utan någon feedback.

De enda som behöll sin motivation var de som bemöttes med en liten bekräftande nick. Det räckte för att de skulle uppleva arbetet som meningsfullt.

Så vad lär vi oss av experimentet? Jo, att din feedback som chef är avgörande, hur liten den än är. Därför ska du vara ytterst försiktig med att be dina medarbetare lägga idéer i förslagslådor (fysiska eller digitala) om du inte klarar av att ge återkoppling på vartenda bidrag efteråt.

Om du bemöter dina medarbetares kreativitet med total tystnad kan du lika gärna strimla deras driftighet i en dokumentförstörare.

Dropbox lär dig framtidens konceptutveckling

Använder du lagringstjänsten Dropbox? Då är du långt ifrån ensam. 300 miljoner människor i världen och en tredjedel av alla uppkopplade svenskar gör detsamma.

En viktig lärdom är hur företaget har tagit sina användare till hjälp för att både utveckla tjänsten, marknadsföra den och få den att växa. Dropbox är ett bra exempel på en så kallad MVP, minimum viable product.

I MPV-metoden överger du den traditionella konceptutvecklingskedjan med planering, prototyper, tester, fokusgrupper och marknadsföring innan en produkt anses mogen att möta marknaden. I stället sätter du något i händerna på de riktiga användarna så fort du har en del som fungerar hjälpligt. Därefter låter du användarna testa och ge feedback, naturligtvis med full öppenhet om bristerna och ärlig dialog kring allt som kan förbättras.

På det här sättet får du tidigt reda på exakt vad användarna vill ha samtidigt som du engagerar dem, gör dem till medskapare och förvandlar dem till dina bästa marknadsförare.

När Dropbox tog till sig MVP-metoden växte antalet användare från 100 000 till 4 miljoner på 15 månader – utan traditionell reklam och marknadsföring. Hör medgrundaren Drew Houston berätta om historien och lärdomarna i den här videon. Videon ligger upplagd hos författaren Eric Ries, som har skrivit boken The lean startup.