Onödigt arbete plågade kommunen

Hur mycket dyrare skulle det bli om hemtjänstpersonalen frågade var och en av de gamla varje dag vad de önskade i stället för att ge dem schablonberäknad och detaljstyrd vård?

Den kommunala hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall tog reda på det genom att på försök ge medarbetarna större handlingsutrymme i kontakten med sina gamla. Resultatet blev lägre kostnader och nöjdare kunder. De gamla behövde dessutom bara träffa i snitt 11 olika vårdare per månad i stället för 25 och de tryckte 30 procent mer sällan på sina larmknappar.

Historien berättas i Innovationsrådets rapport Att tänka nytt och göra nytta som exempel på hur man kan minska det som kallas onödig efterfrågan.

Onödig efterfrågan är när kunden tar kontakt för att de möter svårbegriplig information, exempelvis krångliga blanketter, eller för att myndigheten har gjort fel. Detta skiljer sig från verklig efterfrågan, som berör sådant som myndigheten är till för.

Mätningar visar att 20-40 procent av alla kontakter med myndigheter är onödig efterfrågan. Bara för Bolagsverket har det handlat om 180 000 onödiga telefonsamtal om året.

Att öppna ögonen för onödig efterfrågan, iaktta var den uppstår, börja mäta den och hitta lösningarna är en enkel och bra startpunkt för innovationsarbete på i princip vilken offentlig arbetsplats som helst. Och det krävs inte nödvändigtvis stora beslut eller resurser för att komma igång.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *