Låt innovationschefen bli en fri vilde

Mogna storföretag läser av förändringstakten i världen och inser att de själva är tvungna att skapa radikala innovationer för att överleva. Men att vilja och att kunna är två olika saker.

Forskarna Richard Leifer, Gina Colarelli O’Connor och Mark Rice vid Lally School of Management i New York genomförde en sex år lång studie för att ta reda på hur tio stora företag hanterat radikala innovationsprojekt. Samt hur de kunde ha organiserat sig bättre.

Forskarna ger bland annat rådet att inrätta ett nav (”hub”) mittemellan alla interna och externa intressenter – ledningen, F&U-avdelningen, projektteamet, kunderna och finansiärerna. Denna spindel i nätet organiserar, rekryterar, skaffar sponsorer, samlar kunskap, utbildar och ger råd. Avdelningen eller personen bör frikopplas från den övriga byråkratin och placeras utanför organisationsschemat, ungefär som de så kallade politiska vildar i riksdagen som saknar anknytning till något parti. Denna fria ställning är viktig för att en innovationschef, även kallad CINO, ska kunna uppfylla sin navroll.

Inte minst hjälper navet till att bygga relationer och medla i konflikter, vilket behövs. Omstörtande innovationer förskjuter nämligen maktrelationerna i organisationen och skapar osäkerhet på ett flertal plan samtidigt – ekonomiskt, affärsmässigt, tekniskt, psykologiskt och relationsmässigt.

”Det är absolut livsviktigt med långsiktiga arrangemang”, skriver forskarna. ”Utan dem kommer radikal innovation bara att bli en slumpmässig ad hoc-aktivitet.”

 

Leifer, R., O’Connor, G. C., Rice, M. (2001). Implementing radical innovation in mature firms: The role of hubs. Academy of Management Executive, 15, 102-113.

 

 

 

Tre sätt att klara jobbet som innovationschef

Har du fått nytt jobb med titeln CINO – Chief Innovation Officer? Grattis, här är två nyheter till dig. En god och en dålig.

Den dåliga är att din arbetsgivare antagligen är rätt usel på innovation. Verkligt innovativa organisationer har nämligen ingen CINO. Där är innovationstänkandet en del av kulturen.

Den goda nyheten är att din arbetsgivare troligen har insett detta och vill göra något åt det.

Innovationsexperten Jeffrey Baumgartner ger en vass (för att inte säga småelak) beskrivning av de tre olika strategier du har att välja på i nya jobbet:

1. Var ängsligt ineffektiv. Köp ett dataprogram som fångar upp medarbetarnas idéer och hyr in en kreativitetscoach för lite brainstorming. Detta ger mängder av lama förslag som ser bra ut på dina Powerpointbilder. Innan någon upptäcker att du aldrig skapade några riktiga innovationer har du redan klättrat vidare.

2. Ta innovation på allvar. Du inser att ni redan har för många oförverkligade idéer och försöker göra något åt själva kulturen i stället. Du märker dock snart att hindren är närmast oöverstigliga, även för din egen vd, men utnyttjar i alla fall de tillfällen som bjuds. Ibland utmanar du, tar en och annan risk och får trots allt någonting gjort.

3. Var innovativ på riktigt. Ledningen var djärv nog att anställa en verklig nytänkare som startar ”skunkworks” och vänder upp och ner på saker utan att be om lov. Troligen irriterar du dock så många viktiga personer att du snart blir bortlyft och ersatt av någon som är mindre ambitiös och hotfull.

Så vilken linje bör du välja? Baumgartner är krass i sitt råd: välj tvåan. Du kanske inte kommer så långt, men du har i alla fall en chans att få till någon form av meningsfull förändring. Och så behåller du ditt jobb.