”Galna” visioner lockar fram innovation

Stora globala företag sätter inte längre mål i stil med ”minska utsläppen med tio procent”. Trenden i dag är att binda sig vid enormt storslagna och närmast galet utmanande visioner, noterar miljöstrategen Andrew Winston i Harvard Business Review.

Nissan har till exempel antagit visionen om att deras bilar inte ska vara inblandade i en enda trafikolycka med allvarliga personskador.

Det låter orimligt, eftersom Nissan inte kan ta ansvar för hur bilägarna kör, hur säkra bilar de än lyckas bygga. Men strategin tvingar företaget att tänka annorlunda kring sin produktutveckling, att inte slentrianmässigt undvika risker och att locka fram mer kreativitet, motivation och ansvarskänsla hos medarbetarna.

Självklart finns baktankar om både CSR-, marknadsförings- och PR-effekter, men syftet med visionerna är ändå strikt affärsmässigt. Med en egen vision skiljer Nissan också ut sin strategi från konkurrenten Honda, vars högtflygande ambition är nollutsläpp av koldioxid i hela kedjan från energikälla till körning. Eller från GM i USA, som strävar efter att inte lämna ifrån sig några sopor – ”zero waste” – från sin bilproduktion.

Trenden visar hur fenomenet CSR (corporate social responsability) utvecklas. De stora företagen låter sig inte längre ledas av utomstående världsförbättrare. I stället söker de internt efter sitt eget engagemang för de stora framtidsfrågorna och omvandlar det till kommersiellt gångbar innovationskraft.