Frugal innovation ska rädda världen

Frugal innovation är affärslivets senaste modeord som du bör kunna nicka igenkännande åt. På svenska är nog gnetig den närmaste översättningen.

Frugal betyder dock inte snål i största allmänhet. Här handlar det om en strävan efter enkelhet som omfattar naturresurser, energi, tid och kostnader för såväl tillverkare som konsumenter.

Som exempel på frugal innovation nämner Harvard Business Review den uttalat flärdfria kombibilen Renault Logan från 2004. Bilen var lågt prissatt från början utan möjlighet till rabatter, saknade all onödig lyx och var återvinningsbar till 95 procent. Målgruppen var växande medelklass i före detta u-länder, men bilen träffade oväntat nog mest rätt bland medvetna konsumenter i Västeuropa. Succén fick Renault att starta lågprismärket Dacia, som i dag är branschens mest snabbväxande.

Det frugala idealet handlar inte i första hand om att göra mer med mindre resurser, utan att göra bättre med mindre. Produkterna och tjänsterna ska vara meningsfulla samtidigt som de är överkomliga, enkla, hederliga och hållbara.

Men klingar ändå inte allt detta välbekant för oss svenskar? Jovisst, Ikea har ju redan skrutit om sin gnetighet i decennier. Senaste satsningen är vindkraftsparker och solceller på varuhustaken som gör dem självförsörjande på energi. Frugalt så det förslår.