Coca-Cola-metoden gör dig mer fokuserad

Mår vi bra eller dåligt av att vara ständigt uppkopplade?

Juryn debatterar fortfarande frågan och två svenska professorer är oeniga. Torkel Klingberg menar att rapporteringen om online-stressade svenskar är överdriven, medan professor Martin Ingvar hävdar motsatsen.

Men hur är det med kreativitet då? Inom psykologisk forskning talar man om switching costs, alltså att det kostar tid och energi att växla mellan olika fokus. Om du ständigt multitaskar så växer dessa kostnader på hög. Det som verkade effektivt (till exempel att kolla och svara på sms:et på mobilen, mejlen på datorn, samtidigt som man ska hänga med på mötet) blir i stället motsatsen.

Kreativa tankar är extra sårbara för omfokuseringskostnader, eftersom de ofta är uppbyggda av en djupare förståelse för problemet eller utmaningen som ska lösas.

Här är några tankeenergisparande tips för din organisation:

• Ge utrymme mellan möten för just småsaker. Hos Coca-Cola finns bara två mötestider: 50 minuter och 25 minuter. Tanken är att man ska kunna kolla mejlen mellan mötena – och vara fokuserad under mötet.

• Använd överenskomna standardord i mejlens brevhuvud i versaler så att alla snabbt kan fatta beslut: BRÅDSKANDE signalerar att mejlet bör besvaras omedelbart. VIKTIGT signalerar att mejlet är viktigt men inte akut. Alla andra mejl är varken viktiga eller brådskande. Till sist: FYI betyder ”för din information, du behöver inte agera på mejlet”.

• Läs vårt tidigare tips: ”Så håller du mejlboxen kort”.